M

Mười người da đen nhỏ

Là cuốn tiểu thuyết hình sự tâm đắc của nữ nhà văn Agatha Christie. Với 100 triệu bản đã được bán ra, cuốn sách được xem là tiểu thuyết hình sự bán chạy nhất trong lịch sử xuất bản thế giới. Đọc sách online https://bit.ly/2XJXlCi

The repository for this project is empty