K

Kiếm pháp Sấm chớp của kẻ bị tai hoạ đàn bà

Là một tác phẩm truyện nổi bật của nhà văn Nhật Fujisawa Shuuhei. Nội dung truyện viết về cuộc sống của những con người, những võ sĩ samurai ở Nhật Bản. https://docsach24.com/e-book/kiem-phap-sam-chop-cua-ke-bi-tai-hoa-dan-ba-3965.html

The repository for this project is empty