1

1984

1984 (xuất bản năm 1949) là tác phẩm của George Orwell. Đây cũng chính là cuốn sách được đánh giá cao nhất của tác giả này. Sách https://bit.ly/3r2SoyS

The repository for this project is empty