L

LÀM SA BÀN TẠI KIÊN GIANG – KHU VỰC TÂY NAM BỘ

Thực hiện làm sa bàn Kiên Giang, với sự quy mô rộng lớn, kèm theo tính sáng tạo có trong dự án. Thì đây là một thành phố, có tiềm năng về mặt phát triển kinh tế.

The repository for this project is empty