Public
Authored by LeeZyn

Dau phun nuoc chua chay sprinkler tyco

Hãy cùng An Phát tham khảo qua các loại đầu phun nước chữa cháy sprinkler Tyco (https://www.linkedin.com/company/sprinkler-tyco) dành cho từng khu vực bảo vệ. Biết đâu lại đúng với công trình bạn đang tìm kiếm.

 1. Đầu phun dành cho môi trường thông thường và ít nguy hiểm điển hình như ngân hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện,… Dòng đầu phun TY-FRL gồm những model: TY1121 . . . . . . . . . . . . . hướng lên 2.8K, 1/2”NPT TY1221 . . . . . . . . . . . . hướng xuống 2.8K, 1/2”NPT TY3121 . . . . . . . . . . . . . hướng lên 5.6K, 1/2”NPT TY3221 . . . . . . . . . . . . hướng xuống 5.6K, 1/2”NPT TY4121 . . . . . . . . . . . . . hướng lên 8.0K, 3/4”NPT TY4221 . . . . . . . . . . . .hướng xuống 8.0K, 3/4”NPT

Dau-phun_sprinkler_tyco-huong-xuong-ty4221-01

Đây là dòng đầu phun phản ứng nhanh có độ phủ tiêu chuẩn, kích hỏa bằng miếng kim loại dễ nóng chảy với các nhiệt độ kích hoạt:

 • 165°F (74°C) Tấm cố định không sơn.
 • 212°F (100°C) Tấm cố định sơn màu trắng.

Dòng đầu phun TY-FRB gồm những model TY1131 - hướng lên 2.8K, 1/2 ̋ NPT TY1231 - hướng xuống 2.8K, 1/2 ̋ NPT TY2131 - hướng lên 4.2K, 1/2 ̋ NPT TY2231 - hướng xuống 4.2K, 1/2 ̋ NPT TY3131 - hướng lên 5.6K, 1/2 ̋ NPT TY3231 - hướng xuống 5.6K, 1/2 ̋ NPT TY4131 - hướng lên 8.0K, 3/4 ̋ NPT TY4231 - hướng xuống 8.0K, 3/4 ̋ NPT TY4831 - hướng lên 8.0K, 1/2 ̋ NPT TY4931 - hướng xuống 8.0K, 1/2 ̋ NPT

TY1131_TY1231_TY2131_TY2231_TY4831_TY4931_TY4131_TY4231

Đây là dòng đầu phun phản ứng nhanh có độ phủ tiêu chuẩn, kích hoạt bằng ống thủy tinh chứa chất lỏng giãn nở với các nhiệt độ kích hoạt:

 • 135°F (57°C) Ống thủy tinh màu cam.
 • 155°F (68°C) Ống thủy tinh màu đỏ.
 • 175°F (79°C) Ống thủy tinh màu vàng.
 • 200°F (93°C) Ống thủy tinh màu xanh lá cây.
 • 286°F (141°C) Ống thủy tinh màu xanh dương.

Xem thêm: https://vi-vn.facebook.com/AnPhatPhanPhoiSiDauPhunChuaChaySprinklerTyco/

 1. Đầu phun dành cho kho lưu trữ và ứng dụng chữa cháy dưới sàn Dòng đầu phun TY-FRB gồm các model: TY3133 – hướng lên, 5.6K, 1/2” NPT TY3231 – hướng xuống, 5.6K, 1/2” NPT TY4133 – hướng lên, 8.0K, 3/4” NPT TY4231 – hướng xuống, 8.0K, 3/4” NPT

TY4231-01

Đây là dòng đầu phun phản ứng nhanh có độ phủ rộng, kích hoạt bằng ống thủy tinh chứa chất lỏng giãn nở với các nhiệt độ kích hoạt:

 • 135°F (57°C) ống thủy tinh có màu cam
 • 155°F (68°C) ống thủy tinh có màu đỏ
 • 175°F (79°C) ống thủy tinh có màu vàng
 • 200°F (93°C) ống thủy tinh có màu xanh lá cây
 • 286°F (141°C) ống thủy tinh có màu xanh
 1. Đầu phun dành riêng cho kho hàng chất hàng cao hoặc chứa kệ hàng cao Dòng đầu phun ELO-231FRB gồm các model: TY5131 – hướng lên 11.2K, 3/4” NPT TY5231 – hướng xuống 11.2K, 3/4” NPT

ty5231-01

Đây là dòng đầu phun phản ứng nhanh có tầm phủ rộng, được kích hoạt bằng ống thủy tinh chứa chất lỏng giãn nở với các nhiệt độ kích hoạt:

 • 155°F (68°C) ống thủy tinh có màu đỏ
 • 200°F (93°C) ống thủy tinh có màu xanh lá cây
 • 286°F (141°C) ống thủy tinh có màu xanh dương

An Phát cung cấp toàn bộ sản phẩm đầu phun chữa cháy của nhà sản xuất Tyco với Bảng Giá Đầu Phun Sprinkler Tốt Nhất TPHCM - Hà Nội - Đà Nẵng (https://www.scoop.it/t/dau-phun-chua-chay-sprinkler-tyco). Để biết thêm chi tiết về sản phẩm và nhận tư vấn hãy liên lạc ngay với chúng tôi qua thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được hợp tác với quý khách hàng.

Edited
LeeZyn 6 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment