Public
Authored by hoapham

Các chuyên gia xsmb chốt dự đoán kết quả ngày 07/01

Kết quả xổ số miền bắc ngày hôm qua về khá đều không có hiện tượng về một chạm mà chia đều cho các lô. Nhưng bên cạnh đó các lô hai nháy và ba nháy về khá nhiều nhận định của các chuyên gia xshn chuẩn xác

Soi cầu XSMB ngày 07/01/2018 dựa vào các thống kê toán học và những phương pháp soi cầu mới nhất . Tỷ lệ ăn đề lên đến 99% . Các bạn cùng nhau đón xem nhé ! Soi cầu xsmb theo thống kê xác xuất khi lô 35 về ngày kế tiếp hoặc 3 ngày sau sẽ về lô 40 – 73 => Dự đoán miền bắc chiều nay có lô 40 – 73 Soi cầu xsmb ngày hôm nay theo lô kép 88 về ngày hôm sau thường ra kép 55 hoặc sẽ về cặp lô 46 – 64 => Dự đoán xsmb ngày 30-8 có lô 55/ 46 – 64 Miền bắc thường về lô 47 và 76 => theo dữ liệu báo ngày mai nhiều khả năng xuất hiện ngược lại 74-67.

Xổ số miền bắc khi trả về lô 48-64 => dự đoán xsmb miễn phí 100 ngày hôm nay báo về 05-50.

Vị trí xuất hiện về 3 nháy ngày qua có con 79 => theo kinh nghiệm soi cầu xổ số nhận định về 37-73. Đầu số về nhiều nhất 0 0 lần, 1 0 lần, 2 0 lần, 3 0 lần, 4 0 lần, 5 0 lần, 6 0 lần, 7 0 lần, 8 0 lần, 9 0 lần, Thống kê đuôi về nhiều nhất 0 0 lần, 1 0 lần, 2 0 lần, 3 0 lần, 4 0 lần, 5 0 lần, 6 0 lần, 7 0 lần, 8 0 lần, 9 0 lần,

 

Chốt số xsmb thu 7 7-9-2018

Độc thủ : 00

Song thủ : 10-01 / 08-80

Lô xiên 2: 01 – 00

Xiên 3 : 01 – 00 – 81

129 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment