Public
Authored by Thái Ngọc

CẤU TẠO DÂY ĐEO THẺNHÂN VIÊN THÔNG MINH CAO CẤP

 

– Chất liệu Dây đeo thẻ nhân viên cao cấp:
Chất liệu dây lụa, dây vải, ruy băng nhiều màu sắc với các kích thước như 1 cm, 1.5cm, 2cm.
– Bao đeo thẻ nhân viên cao cấp:
Nhựa dẻo, nhựa mika, bao đựng da.
– Phụ kiện Dây đeo thẻ nhân viên cao cấp:
Kẹp nhựa, móc khóa 2 đầu

LƯU Ý KHI CHỌN DÂY ĐEO THẺ NHÂN VIÊN THÔNG MINH

Để tiết kiệm thời gian, chi phí của khách hàng, quý vị nên tìm hiểu kĩ và thông báo cụ thể, chi tiết cho doanh nghiệp các tiêu chí sau:
+ Màu sắc Dây đeo thẻ, chữ trên dây đeo
+ Kích cỡ Dây đeo thẻ (Chiều dài – Rộng)
+ Cung cấp file logo in ấn theo file ai, eps, corel draw. Không dùng jpg để tránh trường hợp in file bị vỡ, không sắc nét trên dây. Có thể tìm file trong các thiết kế namecard, brochure hay file in ấn trước đây.
+ Kiểu in ấn nhiệt hay kéo lụa thường, in 1 mặt nhiều mặt, màu hay nhiều màu. In thăng hoa hay in cao su …

35 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment