V

Vô Thường

Như chính cái nhan đề của cuốn sách, “Vô thường” là tập hợp những câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung ghi chép lại trong sự nghiệp của mình khi hằng ngày chứng kiến những mảnh đời đang cheo leo giữa bờ vực sinh – tử. Sách https://bit.ly/3l8UBb7

The repository for this project is empty