K

Khu Đô Thị Mới Mỹ Hưng

Khu đô thị mới Mỹ Hưng là một khu đô thị hiện đại và đồng bộ, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng cho huyện Thanh Oai và quận Hà Đông và cùng với dự án khu đô thị Thanh Hà https://khudothimoimyhung.com/ của huyện Thanh Oai.

The repository for this project is empty