V

Vay tien nong

Bạn muốn vay nóng gấp trong ngày nhưng không biết vay ở đâu, ai cho vay tiền nóng? Kẹt tiền vì mất việc do dịch bệnh, không kịp xoay vòng vốn làm ăn, vì đau ốm phải mua thuốc thang... hay thậm chí vì một canh bạc rủi ro, bạn cần khoản vay "nóng"?