V

Vay tien mat

Trong cuộc sống hàng ngày, nhu cầu về tài chính là một vấn đề thiết yếu và đôi khi cũng là một gánh nặng. Đặc biệt là trong giai đoạn sau COVID-19, nhu cầu về tài chính cá nhân, cụ thể là vay tiền mặt, lại càng tăng thêm khi thu nhập sụt giảm sau một